(010) 55-38-28
Երևան Քաջազնունի 7
new.house.2018@bk.ru

Շենքի տիպեր

Երևան քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տիպային նախագծերը, դրանց ֆունկցիոնալ և կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները

Նյութը տրամադրել է` http://proinfo.am կայքը

but Նյու հաուս անշարժ գույքի գործակալությունը զբաղվում է անշարժ գույքի առք,վաճառքով և վարձակալությամբ